Translated by Phạm Minh Việt
3DP Net
Giới thiệu: 3DP Net nhận diện card mạng một cách tự động. Ngoài ra 3DP Net còn cung cấp những driver mới nhất và thích hợp nhất.
Nó hỗ trợ cài đặt off-line.
Đơn giản là 3DP Net được tích hợp sẵn trình cài đặt driver.

Click vào đây để tải về phiên bản mới nhất. 7/8/8.1/10 & Server2008R2~ | XP & Vista & Server2003~2008


Please disable adblock and reload this page.

[ Reload ]